Apteekin tarjoamat erityispalvelut

Maksulliset farmaseuttiset palvelumme

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitämme asiakkaamme kokonaislääkityksen ja tarkistamme epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistamme lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuuden iäkkäille.

Tarkistusta varten apteekki tarvitsee tiedot asiakkaan käyttämistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä.

Palveluun kuuluu noin puolen tunnin mittainen keskustelu, jossa käsittelemme asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon mukaansa.

Palvelun hinta on 75€ (sis. alv. 24%)


Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnissa käymme perusteellisemmin läpi asiakkaan lääkehoidon ja yritämme tunnistaa lääkehoitoon liittyvät ongelmat ja korjata ne. Tapaamisessa keskustelemme asiakkaan kanssa lääkehoidon sopivuudesta ja käymme läpi koko lääkityksen, huomioon ottaen esimerkiksi munuaisten toiminnan ja iänmukaiset annostukset. Samalla tarkistamme lääkkeiden ottoajat ja yhteensopivuudet ja kartoitamme mahdolliset sivuvaikutukset.

Lääkehoidon arviointiin kuuluu haastattelu, joka kestää noin puolesta tunnista tuntiin. Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot asiakkaan käyttämistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Arvioinnista laaditaan kirjallinen raportti, joka käydään läpi asiakkaan kanssa tapaamisessa tai puhelimitse. Mahdolliset muutokset lääkitykseen tekee lääkäri.

Palvelun hinta on 175€ (sis. alv. 24%), kotikäyntinä 200€, kilometrikorvaus 0,44€/km
10km ylittävältä osalta.


Astmapalvelu

Suosittelemme astmapalvelua astmapotilaille, jotka oireilevat lääkityksestä huolimatta, käyttävät paljon avaavia lääkkeitä tai saavat huonot pisteet astmatestistä. Palvelu sopii sekä juuri diagnoosin saaneille, ikäihmisille ja niille, jotka käyttävät inhalaatioaerosolia ilman tilanjatketta.

Astmapalveluun kuuluu noin tunnin mittainen käynti erityispätevyyden hankkineen farmaseutin luona. Tapaamisessa käydään läpi lääkehoito ja inhalaatiotekniikka sekä tehdään astmatesti. Asiakkaan omat apuvälineet ja mittarit tarkistetaan ja hän saa myös ohjausta itsehoitoon ja elämäntapoihin.

Palvelun hinta on 60€ (sis. alv. 24%)


Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu

Jos sairastat astmaa ja sinusta tuntuu, ettet saa inhalaatiolaitteesta riittävää lääkeannosta, voi lääkkeen oton tekniikassa olla parannettavaa. Siinä tapauksessa suosittelemme sinulle inhalaatiohoidon tarkistuspalvelua, jossa pyritään ratkaisemaan hoidon ongelmat.

Tarkistuspalveluamme kannattaa harkita myös silloin, jos käyttää runsaasti avaavia lääkkeitä tai kokee suun ja nielun ongelmia. Myös inhalaattorityypin vaihdos tai se, että käytössä on useita erilaisia lääkkeen ottamiseen tarkoitettuja laitteita, voi olla syy tulla inhalaatioiden tarkistukseen. Inhalaatiohoidon tarkistukseen kuluu 10–15 minuuttia.

Palvelun hinta on 20 € (sis. alv 24%).

Yllä oleviin palveluihin liittyvät käynnit vaativat ajanvarauksen. Kysy lisää puhelimitse tai käy paikan päällä.


Koneellinen annosjakelu

Koneellinen annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on apteekkipalvelu, jonka tavoitteena on parantaa lääketurvallisuutta, vähentää lääkkeiden tekniseen jakeluun käytettävää työaikaa ja tuoda säästöjä lääkekustannuksiin. Annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina koneellisesti kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy lisäksi potilaan lääkityksen tarkistus, päällekkäisyyksien ja yhteensopimattomuuksien karsiminen yhteistyössä hoitavan lääkärin ja potilasta hoitavan henkilökunnan kanssa sekä ajan tasalla pidettävä potilaalle säännöllisesti toimitettava lääkityskortti.