Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 9.10.2013

Rekisterinpitäjä

Tampereen 17. Lielahden apteekki

Turvesuonkatu 2

33400 Tampere

puh. (03) 347 3800

e-mail: lielahden.apteekki@apteekit.net

Y-tunnus: 1130729-4

Rekisterin nimi

Tampereen 17. Lielahden apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Tampereen 17. Lielahden apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

- Käyttäjän henkilötiedot (etu- ja sukunimi)

- Käyttäjän yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti) asiakasnumero

- Tilauksen tiedot (tuotteet, tilauspäivämäärä, maksutapa, tiedot lääkeneuvontatarpeesta)

Tilaustietoja säilytetään paperitulosteena 12 kuukautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.